Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Nov 30, 2018

Czy reklama jest sprzeczna z prawem, gdy ogląda ją osoba która nie jest jej targetem? Nie, ale reklamy dla dzieci wymagają nadzoru rodziców.
https://naratunekkreatywnym.pl/reklamy-dla-dzieci/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa #agencjareklamowa

*****
Blog:
https://naratunekkreatywnym.pl/

Zobaczy wszystkie...


Nov 27, 2018

Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych idealnie pasuje do porzekadła "wszystko co dobre kiedyś się kończy".Sprawdź kiedy utwór wejdzie do domeny publicznej.
https://naratunekkreatywnym.pl/wygasniecie-autorskich-praw-majatkowych-reklama/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa...


Nov 24, 2018

Nagabywanie klientów czynem nieuczciwej konkurencji. Ale czym w ogóle jest to "nagabywanie" i czy nadal się go stosuje w działaniach reklamowych.
https://naratunekkreatywnym.pl/nagabywanie-w-reklamie/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa #agencjareklamowa

*****
Blog:
https://naratunekkreatywnym.pl/

Zobaczy...


Nov 20, 2018

Wykazanie przez byłego pracodawcę, że należy mu się od kara umowna z umowy NDA nie jest łatwe.Doskonale pokazuje to wyrok dotyczący pewnego grafika.
https://naratunekkreatywnym.pl/kara-umowna-z-umowy-nda/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa #agencjareklamowa 
 
*****
Blog:


Nov 19, 2018

Czy można skasować stronę klienta w odpowiedzi na brak zapłaty? Pouksa jest, ale skutki mogą być opłakane, bo w grę wchodzi odpowiedzialność karna.
https://naratunekkreatywnym.pl/czy-moge-skasowac-strone-z-serwera-klienta/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa...