Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Jan 30, 2019

Kiedy Ciebie zabraknie Twoja budowana latami agencja reklamowa może szybko rozlecieć się jak domek z kart. Zaradzić temu może zarząd sukcesyjny.
https://naratunekkreatywnym.pl/zarzad-sukcesyjny-agencja-reklamowa/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Jan 28, 2019

Nieprzestrzeganie uchwały reklamowej wiąże się z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej.Sam sposób obliczenia wysokości tej kary jest też nie lada wyzwanem.
https://naratunekkreatywnym.pl/nieprzestrzeganie-uchwaly-reklamowej/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Jan 24, 2019

Każdy proces wiąże się z ryzykiem.Odzyskiwanie faktury dla Twojej agencji reklamowej także. Przegranie sprawy w sądzie to koszty które warto z góry znać.
https://naratunekkreatywnym.pl/przegranie-sprawy-w-sadzie/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Jan 20, 2019

Zakładając agencję reklamową musisz wybrać jeden lub więcej kod PKD który odpowiada profilowi Twojej działalności. Koncesji i zezwoleń nie potrzebujesz.
https://naratunekkreatywnym.pl/kod-pkd-koncesje-zezwolenia/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa #agencjakreatywna...


Jan 19, 2019

Szkoda wyrządzona przez podwykonawcę nie zawsze oznacza odpowiedzialności Twojej agencji reklamowej.Ważne komu powierzyłeś zlecenie i kto poniósł szkodę.
https://naratunekkreatywnym.pl/szkoda-wyrzadzona-przez-podwykonawce-osobie-trzeciej/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...