Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Feb 27, 2019

Umowa na wykonanie strony internetowej często powiela sprawy i tak dobrze uregulowane w ustawie.A tymczasem warto zadbać o takie 3 problematyczne kwestie...
https://naratunekkreatywnym.pl/umowa-na-wykonanie-strony-internetowej-agencja-interaktywna/
#naratunekkreatywnym #agencjainteraktywna...


Feb 20, 2019

W portfolio agencji interaktywnej warto pokazać wasze najlepsze projekty.Aby zrobić to zgodnie z prawem należy "z góry" zadbać o zgodę klienta.
https://naratunekkreatywnym.pl/portfolio-agencji-interaktywnej/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Feb 16, 2019

Gdy agencja marketingowa idzie do sądu to nie tylko szansa na odzyskanie pieniędzy. To także ryzyko przegrania sprawy.Na szczęście to da się oszacować.
https://naratunekkreatywnym.pl/ryzyko-przegrania-sprawy-sadowej/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Feb 9, 2019

Warto aby agencja marketingowa upomniała się niezapłaconą fakturę.Deklaracja zapłaty przez klienta stanowi uznanie roszczenia, a to ma liczne zalety.
https://naratunekkreatywnym.pl/agencja-marketingowa-uznanie-roszczenia/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Feb 5, 2019

Estetyka strony internetowej jest ocenna.Jeżeli jednak spod Twojej igły (i klawiatury) wyszła spełniająca wszelkie standardy witryna to klient musi zapłacić.
https://naratunekkreatywnym.pl/estetyka-strony-internetowej/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...