Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Mar 28, 2019

Marketing usług zdrowotnych jest ograniczony przez prawo gdy chodzi o informacje cechach reklamy. Zakaz ten dotyczy jednak tylko "publicznej reklamy”. Reklamy nie stanowić będą także obiektywne informacje i fakty nawet jeżeli ostatecznie pacjent będzie nimi zachęcony do skorzystania z usług...


Mar 24, 2019

Reklama usług medycznych to temat złożony. Ustawa lecznicza jednoznacznie jej zabrania, ale już uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej otwiera pewną furtkę...
https://naratunekkreatywnym.pl/reklama-uslug-medycznych/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Mar 15, 2019

Inspiracja nie jest opracowaniem czyjegoś utworu.To luźne nawiązanie do znanych motywów czy archetypów postaci, aby stworzyć na tej bazie coś nowego.
https://naratunekkreatywnym.pl/inspiracja-w-reklamie/

#naratunekkreatywnym #agencjainteraktywna #agencjareklamowa #reklama...


Mar 8, 2019

Chcesz nawiązać do innych dzieł popkultury, aby wzmocnić swój przekaz?
Pastisz w reklamie jest dozwolony o ile np: spot umiejętnie "imituje" charakterystyczny styl innego utworu.Wprost pozwala na to art. 29[1] prawa autorskiego.
http://bit.ly/pastisz
 
*****
Blog:
https://naratunekkreatywnym.pl/
 
Zobaczy...


Mar 5, 2019

Marka którą się opiekujesz została zaatakowana przez obraźliwe komentarze? Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną daje Ci narzędzia do jej ochrony.
https://naratunekkreatywnym.pl/ochrona-marki-obrazliwe-komentarze/
#naratunekkreatywnym #agencjainteraktywna #agencjareklamowa #ochronamarki...