Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

May 30, 2019

Nie chcesz dojeżdżać na rozprawy do sądu miejsca siedziby Twojego klineta? Jest taki trick który pozwala zmienić właściwość sądu wezwaniem do zapłaty.
https://naratunekkreatywnym.pl/jak-zmienic-wlasciwosc-sadu/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa #sąd...


May 29, 2019

Ugoda pozasądowa może mieć zbawienny efekt dla agencji reklamowej. Pozwala wyjść z impasu, odzyskać pieniądze, a strony mogą "zachować twarz”.
https://naratunekkreatywnym.pl/ugoda-pozasadowa-dla-agencji-reklamowej/
#naratunekkreatywnym #agencjamarketingowa...


May 28, 2019

Prawna ochrona reklamy nie przysługuje każdemu materiałowi promocyjnemu.Musisz jeszcze pomyślnie przejść test "statystycznej jednorazowości".
https://naratunekkreatywnym.pl/prawna-ochrona-reklamy-i-jej-brak/
#naratunekkreatywnym #agencjainteraktywna #agencjareklamowa #reklama...


May 27, 2019

Brak pełnomocnictwa po stronie osoby która zawiera z agencją SEO umowę w imieniu firmy może skutkować nieważnością takiej umowy.
https://naratunekkreatywnym.pl/umowa-seo-brak-pelnomocnictwa/
#naratunekkreatywnym #agencjainteraktywna #agencjareklamowa...


May 17, 2019

Wypowiedzenie umowy agencji marketingowej nie zawsze wywoła skutki prawne. Pewne błędy mogą sprawić, że wypowiedzenie będzie bezskuteczne.
https://naratunekkreatywnym.pl/wypowiedzenie-umowy-agencja-marketingowa/

#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...