Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Nov 30, 2019

Białe kitle już nie dla reklamy. Nadchodzące obostrzenia w marketingu medycznym dotkną nie tylko przedstawicieli zawodów medycznych, ale także...aktorów.
https://naratunekkreatywnym.pl/obostrzenia-w-marketingu-medycznym/

#praworeklamy #marketingmedyczny #wyrobymedyczne #farmaceuta #lekarza

* * * * * * * * *...


Nov 23, 2019

Czy pojęcia "umowa rezultatu", "należytej staranności" i "mieszana" coś Ci mówią? A powinny, bo typy umów mają wpływ na pracę Twojej agencji marketingowej.
https://naratunekkreatywnym.pl/typy-umow-w-marketingu/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa #umowy #umowareklamowa
 
* * * * * * * * * *
 
⬇️ Możesz...


Nov 7, 2019

Nowa ustawa o wyrobach medycznych sporo „przemebluje” na rynku wyrobów medycznych.Prawdziwa rewolucja nastąpi jednak w zakresie reklamy tych produktów.
https://naratunekkreatywnym.pl/nowa-ustawa-o-wyrobach-medycznych-reklama/
 
#reklama #praworeklamy #wyrobymedyczne #nowaustawaowyrobachmedycznych
 

* * * * * *...