Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Dec 30, 2019

Kodeks Etyki Reklamy to branżowy konsensus, który staje się dobrym obyczajem. A w sądzie dobry obyczaj jest tak samo ważny jak twardy przepis ustawy. 
https://naratunekkreatywnym.pl/kodeks-etyki-reklamy-dobre-obyczaje/
#praworeklamy #prawomarketingu #nieuczciwakonkurencja #kodeksetykireklamy #radareklamy

* * * * *...


Dec 20, 2019

W 2019 ustawodawca nie próżnował, ale prawo reklamy i marketingu prawdziwej rewolucji dozna w 2020.Ta dekada przyniesie liczne obostrzenia i oraz surowe kary
https://naratunekkreatywnym.pl/prawo-reklamy-i-marketingu-2019-2020/
#prawoautorskie #praworeklamy #prawomarketingu #nieuczciwakonkurencja

* * * * * * * * *...


Dec 17, 2019

Nadchodzący renesans dla protokołu odbioru nie będzie wynikać z realnej potrzeby, a raczej ze zmiany przepisów z których agencje reklamowe powinny korzystać. https://naratunekkreatywnym.pl/protokol-odbioru-agencja-reklamowa/

#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa #protokolodbioru #windykacja 

* * * * * * * * *...


Dec 12, 2019

Solidnie przygotowana oferta agencji reklamowej może wydatnie skrócić proces przygotowywania umowy. Jest jeden warunek: musi zawierać 5 kluczowych elementów
https://naratunekkreatywnym.pl/oferta-agencji-reklamowej-umowa/
#naratunekkreatywnym #umowaagencjireklamowej #agencjareklamowa #ofertaagencjireklamowej 
 
* *...