Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym


Aug 21, 2019

Czy podejmując się podzlecenia zgadzasz się z tym, że obciążenie Twojej agencji interaktywnej karą wpisane jest w odpowiedzialność podwykonawcy? Nie zawsze.

https://naratunekkreatywnym.pl/odpowiedzialnosc-podwykonawcy-agencja-interaktywna/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa #podwykonawca #agencjainteraktywna

*****
Blog:
https://naratunekkreatywnym.pl/
Zobaczy wszystkie moje wpisy:
https://naratunekkreatywnym.pl/zacznij-tutaj/
Kanał Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UChocwLDLZEEr14KoHWiefpQ
Podcast:
https://naratunekkreatywnym.pl/na-ratunek-kreatywnym-podcast/
Kancelaria:
http://gajekpartnerzy.pl/
Facebook:
https://www.facebook.com/NaRatunekKreatywnym/
Instagram:
https://www.instagram.com/gajekbartosz/
Twitter:
https://twitter.com/bartoszgajek
LinkedIN:
https://www.linkedin.com/in/bartosz-gajek