Preview Mode Links will not work in preview mode

Na Ratunek Kreatywnym

Aug 21, 2019

Czy podejmując się podzlecenia zgadzasz się z tym, że obciążenie Twojej agencji interaktywnej karą wpisane jest w odpowiedzialność podwykonawcy? Nie zawsze.

https://naratunekkreatywnym.pl/odpowiedzialnosc-podwykonawcy-agencja-interaktywna/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Aug 12, 2019

Wbrew pozorom agencji reklamowej wcale nie jest trudno o dowód zawarcia umowy z klientem. Taka współpraca obfituje w materiały, które można użyć w sądzie.
https://naratunekkreatywnym.pl/dowod-zawarcia-umowy-z-agencja-reklamowa/
#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...


Aug 5, 2019

Gdy agencja marketingowa nie ma podpisanej umowy to nie przekreśla to ważności ustaleń z klientem.Potwierdzenie umowy następuje bowiem nie tylko podpisem.
https://naratunekkreatywnym.pl/agencja-nie-ma-podpisanej-umowy/

#naratunekkreatywnym #agencjareklamowa...